Đảo ngược String sử dụng Stack trong JavaMiêu tả vấn đề

Cách đảo ngược một String bởi sử dụng Stack trong Java?

Giải pháp

Ví dụ sau minh họa cách đảo ngược một String bởi sử dụng Stack với sự giúp đỡ của User Defined Method (phương thức người dùng tự định nghĩa) là StringReverserThroughStack() trong Java.

import java.io.IOException;

public class StringReverserThroughStack {
  private String input; 
  private String output;
  public StringReverserThroughStack(String in) {
   input = in;
  }
  public String doRev() {
   int stackSize = input.length(); 
   Stack theStack = new Stack(stackSize); 
   for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
     char ch = input.charAt(i); 
     theStack.push(ch); 
   }
   output = "";
   while (!theStack.isEmpty()) {
     char ch = theStack.pop(); 
     output = output + ch; 
   }
   return output;
  }
  public static void main(String[] args) 
  throws IOException {
   String input = "Java Source and Support";
   String output;
   StringReverserThroughStack theReverser = 
   new StringReverserThroughStack(input);
   output = theReverser.doRev();
   System.out.println("Reversed: " + output);
  }
  class Stack {
   private int maxSize;
   private char[] stackArray;
   private int top;
   public Stack(int max) {
     maxSize = max;
     stackArray = new char[maxSize];
     top = -1;
   }
   public void push(char j) {
     stackArray[++top] = j;
   }
   public char pop() {
     return stackArray[top--];
   }
   public char peek() {
     return stackArray[top];
   }
   public boolean isEmpty() {
     return (top == -1);
   }
  }
}

Kết quả

Quảng cáo

Code trên sẽ cho kết quả sau:

JavaStringReversal
Reversed:lasreveRgnirtSavaJ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


cau_truc_du_lieu_trong_java.jsp