In Collection trong JavaMiêu tả vấn đề

Cách in một Collection trong Java?

Giải pháp

Ví dụ sau minh họa cách in một Collection bởi sử dụng phương thức tMap.keySet(), tMap.values() và tMap.firstKey() của lớp Java Util trong Java.

import java.util.*;

public class TreeExample{
  public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Tree Map Example!\n");
   TreeMap tMap = new TreeMap();
   tMap.put(1, "Sunday");
   tMap.put(2, "Monday");
   tMap.put(3, "Tuesday");
   tMap.put(4, "Wednesday");
   tMap.put(5, "Thursday");
   tMap.put(6, "Friday");
   tMap.put(7, "Saturday");
   System.out.println("Keys of tree map: " 
   + tMap.keySet());
   System.out.println("Values of tree map: " 
   + tMap.values());
   System.out.println("Key: 5 value: " + tMap.get(5)+ "\n");
   System.out.println("First key: " + tMap.firstKey() 
   + " Value: " 
   + tMap.get(tMap.firstKey()) + "\n");
   System.out.println("Last key: " + tMap.lastKey() 
	 + " Value: "+ tMap.get(tMap.lastKey()) + "\n");
   System.out.println("Removing first data: " 
   + tMap.remove(tMap.firstKey()));
   System.out.println("Now the tree map Keys: " 
   + tMap.keySet());
   System.out.println("Now the tree map contain: " 
   + tMap.values() + "\n");
   System.out.println("Removing last data: " 
   + tMap.remove(tMap.lastKey()));
   System.out.println("Now the tree map Keys: " 
   + tMap.keySet());
   System.out.println("Now the tree map contain: " 
   + tMap.values());
  }
}
Quảng cáo

Kết quả

Code trên sẽ cho kết quả sau:

C:\collection>javac TreeExample.java

C:\collection>java TreeExample
Tree Map Example!

Keys of tree map: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Values of tree map: [Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday]
Key: 5 value: Thursday

First key: 1 Value: Sunday

Last key: 7 Value: Saturday

Removing first data: Sunday
Now the tree map Keys: [2, 3, 4, 5, 6, 7]
Now the tree map contain: [Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday]

Removing last data: Saturday
Now the tree map Keys: [2, 3, 4, 5, 6]
Now the tree map contain: [Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday]

C:\collection>
Quảng cáo
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp