Sắp xếp và chèn trong Mảng (Array) trong JavaMiêu tả vấn đề

Cách sắp xếp một Mảng (Array) và chèn một phần tử vào Mảng (Array) trong Java?

Giải pháp

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng phương thức sort() và phương thức insertElement() được định nghĩa bởi người dùng để sắp xếp một Mảng (Array) và chèn một phần tử vào Mảng (Array) trong Java.

import java.util.Arrays;

public class MainClass {
  public static void main(String args[]) throws Exception {
   int array[] = { 2, 5, -2, 6, -3, 8, 0, -7, -9, 4 };
   Arrays.sort(array);
   printArray("Sorted array", array);
   int index = Arrays.binarySearch(array, 1);
   System.out.println("Didn't find 1 @ "
   + index);
   int newIndex = -index - 1;
   array = insertElement(array, 1, newIndex);
   printArray("With 1 added", array);
  }
  private static void printArray(String message, int array[]) {
   System.out.println(message
   + ": [length: " + array.length + "]");
   for (int i = 0; i < array.length; i++) {
     if (i != 0){
      System.out.print(", ");
     }
     System.out.print(array[i]);     
   }
   System.out.println();
  }
  private static int[] insertElement(int original[],
  int element, int index) {
   int length = original.length;
   int destination[] = new int[length + 1];
   System.arraycopy(original, 0, destination, 0, index);
   destination[index] = element;
   System.arraycopy(original, index, destination, index
   + 1, length - index);
   return destination;
  }
}
Quảng cáo

Kết quả

Code trên sẽ cho kết quả sau:

Sorted array: [length: 10]
-9, -7, -3, -2, 0, 2, 4, 5, 6, 8
Didn't find 1 @ -6
With 1 added: [length: 11]
-9, -7, -3, -2, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


mang_trong_java.jsp