Sử dụng các loại Collection trong JavaMiêu tả vấn đề

Cách sử dụng các loại Collection khác nhau trong Java?

Giải pháp

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng các loại Collection khác nhau và thêm một phần tử tới các loại Collection đó trong Java.

import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.SortedMap;
import java.util.SortedSet;
import java.util.TreeMap;
import java.util.TreeSet;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {
   List lnkLst = new LinkedList();
   lnkLst.add("element1");
   lnkLst.add("element2");
   lnkLst.add("element3");
   lnkLst.add("element4");
   displayAll(lnkLst);
   List aryLst = new ArrayList();
   aryLst.add("x");
   aryLst.add("y");
   aryLst.add("z");
   aryLst.add("w");
   displayAll(aryLst);
   Set hashSet = new HashSet();
   hashSet.add("set1");
   hashSet.add("set2");
   hashSet.add("set3");
   hashSet.add("set4");
   displayAll(hashSet);
   SortedSet treeSet = new TreeSet();
   treeSet.add("1");
   treeSet.add("2");
   treeSet.add("3");
   treeSet.add("4");
   displayAll(treeSet);
   LinkedHashSet lnkHashset = new LinkedHashSet();
   lnkHashset.add("one");
   lnkHashset.add("two");
   lnkHashset.add("three");
   lnkHashset.add("four");
   displayAll(lnkHashset);
   Map ma p1 = new HashMap();
   map1.put("key1", "J");
   map1.put("key2", "K");
   map1.put("key3", "L");
   map1.put("key4", "M");
   displayAll(map1.keySet());
   displayAll(map1.values());
   SortedMap map2 = new TreeMap();
   map2.put("key1", "JJ");
   map2.put("key2", "KK");
   map2.put("key3", "LL");
   map2.put("key4", "MM");
   displayAll(map2.keySet());
   displayAll(map2.values());
   LinkedHashMap map3 = new LinkedHashMap();
   map3.put("key1", "JJJ");
   map3.put("key2", "KKK");
   map3.put("key3", "LLL");
   map3.put("key4", "MMM");
   displayAll(map3.keySet());
   displayAll(map3.values());
  }
  static void displayAll(Collection col) {
   Iterator itr = col.iterator();
   while (itr.hasNext()) {
     String str = (String) itr.next();
     System.out.print(str + " ");
   }
   System.out.println();
  }
}
Quảng cáo

Kết quả

Code trên sẽ cho kết quả sau:

element1 element2 element3 element4 
x y z w 
set1 set2 set3 set4 
1 2 3 4 
one two three four 
key4 key3 key2 key1 
M L K J 
key1 key2 key3 key4 
JJ KK LL MM 
key1 key2 key3 key4 
JJJ KKK LLL MMM 
Quảng cáo
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp

.jsp" data-numposts="5">