Sử dụng các row method trong JDBC trong JavaMiêu tả vấn đề

Cách sử dụng các row method khác nhau để lấy số lượng row trong một Table, cập nhật Table, … trong JDBC?

Giải pháp

Ví dụ sau sử dụng các phương thức first, last, deletRow, getRow, insertRow của ResultSet để xóa hoặc chèn một row và di chuyển con trỏ của ResultSet tới Record đầu tiên hoặc cuối cùng trong JDBC.

Quảng cáo
import java.sql.*;

public class jdbcConn {
  public static void main(String[] args) throws Exception{
   Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver");
   Connection con = DriverManager.getConnection
   ("jdbc:derby://localhost:1527/testDb","name","pass");
   Statement stmt = con.createStatement
   (ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, 
   ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
   String query = "select * from emp";
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);
   rs.last();
   System.out.println("No of rows in table="+rs.getRow());
   rs.moveToInsertRow();
   rs.updateInt("id", 9);
   rs.updateString("name","sujay");
   rs.updateString("job", "trainee");
   rs.insertRow();
   System.out.println("Row added");
   rs.first();
   rs.deleteRow();
   System.out.println("first row deleted");
  }
}

Kết quả

Quảng cáo

Code trên sẽ cho kết quả sau. Để code này có thể biên dịch thì Database của bạn phải có thể cập nhật. Kết quả có thể rất đa dạng.

No of rows in table=5
Row added
first row deleted

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


java_jdbc_trong_java.jsp