Tìm thiết lập proxy trong JavaMiêu tả vấn đề

Cách tìm thiết lập proxy của một System trong Java?

Giải pháp

Ví dụ sau minh họa tìm thiết lập proxy và tạo một kết nối proxy trên một hệ thống bởi sử dụng phương thức put của lớp systemSetting và phương thức getResponse của lớp HttpURLConnection trong Java.

import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.Properties;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.Proxy;
import java.net.ProxySelector;
import java.net.URI;

public class Main{
  public static void main(String s[]) 
  throws Exception{
   try {
     Properties systemSettings = 
     System.getProperties();
     systemSettings.put("proxySet", "true");
     systemSettings.put("http.proxyHost", 
     "proxy.mycompany1.local");
     systemSettings.put("http.proxyPort", "80");
     URL u = new URL("http://www.google.com");
     HttpURLConnection con = (HttpURLConnection)
     u.openConnection();
     System.out.println(con.getResponseCode() + 
     " : " + con.getResponseMessage());
     System.out.println(con.getResponseCode() == 
     HttpURLConnection.HTTP_OK);
   }
   catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
     System.out.println(false);
   }
   System.setProperty("java.net.useSystemProxies", 
   "true");
   Proxy proxy = (Proxy) ProxySelector.getDefault().
   select(new URI("http://www.yahoo.com/")).iterator().
   next();;
   System.out.println("proxy hostname : " + proxy.type());
   InetSocketAddress addr = (InetSocketAddress)
   proxy.address();
   if (addr == null) {
     System.out.println("No Proxy");
   }
   else {
     System.out.println("proxy hostname : " 
     + addr.getHostName());
     System.out.println("proxy port : "
     + addr.getPort());
   }
  }
}
Quảng cáo

Kết quả

Code trên sẽ cho kết quả sau:

200 : OK
true
proxy hostname : HTTP
proxy hostname : proxy.mycompany1.local
proxy port : 80
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


lap_trinh_mang_trong_java.jsp