Thực thi nhiều lệnh SQL trong JavaMiêu tả vấn đề

Cách thực thi đồng thời nhiều lệnh SQL trên một Database trong Java?

Giải pháp

Ví dụ sau sử dụng lệnh addBatch và executeBatch để thực thi đồng thời nhiều lệnh SQL trên một Database trong Java.

Quảng cáo
import java.sql.*;

public class jdbcConn {
  public static void main(String[] args) throws Exception{
   Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver");
   Connection con = DriverManager.getConnection
   ("jdbc:derby://localhost:1527/testDb","name","pass");
   Statement stmt = con.createStatement
   (ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,
   ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
   String insertEmp1 = "insert into emp values
   (10,'jay','trainee')";
   String insertEmp2 = "insert into emp values
   (11,'jayes','trainee')";
   String insertEmp3 = "insert into emp values
   (12,'shail','trainee')";
   con.setAutoCommit(false);
   stmt.addBatch(insertEmp1);
   stmt.addBatch(insertEmp2);
   stmt.addBatch(insertEmp3);
   ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from emp");
   rs.last();
   System.out.println("rows before batch execution= "
   + rs.getRow());
   stmt.executeBatch();
   con.commit();
   System.out.println("Batch executed");
   rs = stmt.executeQuery("select * from emp");
   rs.last();
   System.out.println("rows after batch execution= "
   + rs.getRow());
  }
} 

Kết quả

Code trên sẽ cho kết quả sau. Kết quả có thể rất đa dạng.

Quảng cáo
rows before batch execution= 6
Batch executed
rows after batch execution= = 9 

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


java_jdbc_trong_java.jsp