Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55 (có đáp án): Quản lý doanh nghiệp

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55 (có đáp án): Quản lý doanh nghiệp

Câu 1:Các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi, quy chế của doanh nghiệp là nội dung đặc trưng nào trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ?

A. Tính tập trung

B. Tính tiêu chuẩn hóa

C. Tính tập thể

D. Tính chuyên môn hóa

Đáp án: B. Tính tiêu chuẩn hóa

Giải thích: Các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi, quy chế của doanh nghiệp là nội dung đặc trưng nào trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: Tính tiêu chuẩn hóa – SGK trang 174

Câu 2:Công việc nào không có trong quá trình thực hiện kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp?

A. Xác định lĩnh vực kinh doanh

B. Phân chia vốn kinh doanh

C. Phân công lao động

D. Đáp án B và C

Đáp án: A. Xác định lĩnh vực kinh doanh

Giải thích: Công việc không có trong quá trình thực hiện kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp: Xác định lĩnh vực kinh doanh – SGK trang 176

Quảng cáo

Câu 3: Doanh nghiệp cần tính toán kĩ khi lựa chọn nguồn vốn này?

A. Vốn của chủ doanh nghiệp

B. Vốn của thành viên

C. Vốn vay

D. Vốn của nhà cung ứng

Đáp án: C. Vốn vay

Giải thích:Doanh nghiệp cần tính toán kĩ khi lựa chọn nguồn vốn này là: Vốn vay – SGK trang 176

Câu 4: Điều gì xảy ra khi xác định vốn kinh doanh thấp hơn so với yêu cầu?

A. Thiếu vốn kinh doanh

B. Tăng hiệu quả kinh doanh

C. Gây lãng phí

D. Tăng lợi nhuận kinh doanh

Đáp án: A. Thiếu vốn kinh doanh

Giải thích: Điều xảy ra khi xác định vốn kinh doanh thấp hơn so với yêu cầu là: Thiếu vốn kinh doanh – SGK trang 176

Câu 5: Để đảm bảo các kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện tốt thì doanh nghiệp cần làm công việc nào?

A. Tăng tiền thưởng

B. Theo dõi thực hiện kế hoạch

C. Tuyển nhiều nhân sự

D. Tăng thời gian nghỉ cho nhân viên

Đáp án: B. Theo dõi thực hiện kế hoạch

Giải thích: Để đảm bảo các kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện tốt thì doanh nghiệp cần làm công việc: Theo dõi thực hiện kế hoạch – SGK trang 176

Quảng cáo

Câu 6:Hoạch toán kinh tế là

A. đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

B. việc điều chỉnh thu chi của doanh nghiệp.

C. việc tính toán chi phí và doanh thu của doanh nghiệp.

D. việc thu ngân và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáp án: A. đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Giải thích: Hoạch toán kinh tế là đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp – SGK trang 177

Câu 7: Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn lực nào?

A. Vốn tự có

B. Vốn góp từ các thành viên, từ nhà cung ứng

C. Vốn vay

D. Tất cả phương án trên

Đáp án: D. Tất cả phương án trên

Giải thích:Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn lực: Vốn tự có. Vốn góp từ các thành viên, từ nhà cung ứng. Vốn vay – Hình 55.4 SGK trang 177

Câu 8: Các nguồn lực của doanh nghiệp không bao gồm yếu tố nào sau đây?

A. Tài chính

B. Nhân lực

C. Trang thiết bị, máy móc

D. Nhu cầu bán hàng

Đáp án: D. Nhu cầu bán hàng

Giải thích:Các nguồn lực của doanh nghiệp không bao gồm yếu tố: Nhu cầu bán hàng – SGK trang 176

Câu 9:Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp gồm mấy loại cấu trúc?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C. 3

Giải thích: Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp gồm 3 loại cấu trúc: đơn giản, chức năng và theo ngành hàng - SGK trang 174,175

Câu 10: Có mấy chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án: B. 5

Giải thích: Có 5 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp – Hình 55.5 SGK trang 179

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-cong-nghe-10.jsp

Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học