Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9 có đáp án, hay nhất

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9 có đáp án, hay nhất

Câu 1: Chọn từ hoặc cụm từ đúng với phần chấm lửng (. . . . . ) trong văn bản dưới đây:

“Hành động lịch sử đầu tiên của con người là sản xuất ra tư liệu cần thiết cho đời sống. Xã hội sẽ tiêu vong nếu con người ngừng . . . ” ( C.Mác)

A. giao tiếp với nhau.

B. hợp tác với nhau.

C. hoạt động.

D. lao động sản xuất.

Đáp án: D

Câu 2: Đỉnh cao của sự phát triển xã hội là:

A. Con người được phát triển tự do.

B. Xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản.

C. Con người sống trong một xã hội tự do phát triển cá nhân.

D. Không còn chế độ bóc lột người.

Đáp án: B

Câu 3: Luận điểm sau đây của Phoi-ơ-bắc: “Không phải Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của Chúa mà chính con người đã tạo ra Chúa theo hình ảnh của mình” đã bác bỏ luận điểm nào về nguồn gốc của loài người?

A. Con người là chủ thể sáng tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần.

B. Con người vừa là sản phẩm cả tự nhiên vừa là sản phẩm của xã hội.

C. Chúa tạo ra con người.

D. Con người làm ra lịch sử của chính mình.

Đáp án: C

Câu 4: Chọn từ đúng với phần chấm lửng (. . . . . ) trong văn bản dưới đây:

“Xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện là . . . cao cả của chủ nghĩa xã hội”.

A. mục tiêu.        B. điều kiện.

C. lý do.        D. nguyên tắc.

Đáp án: A

Câu 5: Các ý kiến dưới đây, ý kiến nào là đúng nhất?

A. Con người thay đổi lịch sử với sự trợ giúp của các vị thần.

B. Các vị thần đã quyết định sự biến đổi của lịch sử.

C. Chỉ có cá nhân kiệt xuất mới làm nên lịch sử.

D. Con người sáng tạo ra lịch sử trên cơ sở nhận thức và vận động theo các quy luật khách quan.

Đáp án: D

Câu 6: Theo quan điểm triết học Mác - Lênin yếu tố nào dưới đây quyết định sự tiến hóa từ vượn thành người?

A. Chọn lọc tự nhiên.

B. Cuộc sống quần cư thành bầy đàn.

C. Phát triển khoa học.

D. Lao động.

Đáp án: D

Câu 7: Chọn từ đúng với phần chấm lửng (. . . . . ) trong văn bản dưới đây:

“Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo các quyền chính đáng của mình, phải là . . . phát triển của xã hội.”

A. trung tâm.        B. mục tiêu.

C. điều kiện.        D. tiêu chuẩn.

Đáp án: B

Câu 8: Lịch sử loài người được hình thành khi:

A. Con người biết chế tạo ra công cụ lao động.

B. Con người biết sáng tạo ra các giá trị tinh thần.

C. Chúa tạo ra Adam và Eva.

D. Con người tạo ra tiền tệ.

Đáp án: A

Câu 9: Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn chính là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để:

A. phát triển kinh tế.

B. nâng cao đời sống tinh thần.

C. cải tạo xã hội.

D. đảm bảo cho con người tồn tại.

Đáp án: C

Câu 10: Đỉnh cao của đấu tranh giai cấp là:

A. Chiến tranh biên giới.

B. Các cuộc cách mạng xã hội.

C. Thay đổi chế độ xã hội.

D. Cải tạo xã hội.

Đáp án: B

Câu 11: Con người tạ ra các giá trị tinh thần dựa trên:

A. Sự mách bảo của thần linh.

B. Bản năng sinh tồn của con người.

C. Các quy luật tự nhiên.

D. Đời sống sinh hoạt hằng ngày, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, trong đấu tranh.

Đáp án: D

Xem thêm các bài Lý thuyết và Câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-9-con-nguoi-la-chu-the-cua-lich-su-la-muc-tieu-phat-trien-cua-xa-hoi.jsp

Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học