Tự nhiên và Xã hội 3 Bài 14: Hoạt động thần kinh (tiếp theo)Bài 14: Hoạt động thần kinh (tiếp theo)

Câu hỏi trang 30 Tự nhiên và Xã hội 3: Khi bất ngờ giẫm phải đinh, Nam đã có phản ứng như thế nào?

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời:

Quảng cáo

   - Nam rút cây đinh ra khỏi dép và vứt vào thùng rác.

Câu hỏi trang 31 Tự nhiên và Xã hội 3: Nêu một ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể.

Trả lời:

   - Khi viết chính tả: tai phải nghe, mắt phải nhìn, tay phải viết, …

   - Khi đá bóng: mắt phải nhìn, chân phải di chuyển phối hợp cùng cơ thể, …

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sgk Tự nhiên và Xã hội 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.