Tự nhiên và Xã hội 3 Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạcBài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

Câu hỏi trang 56 Tự nhiên và Xã hội 3: Nói về một số hoạt động thường diễn ra ở bưu điện

   - Nêu lợi ích của các hoạt động bưu điện trong đời sống.

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời:

Quảng cáo

    - Một số hoạt động ở bưu điện: gửi, nhận thư, hàng hóa, đóng tiền, …

   - Bưu điện có vai trò quan trọng trong đời sống khi là nơi trung chuyển giao nhận hàng hóa, bưu kiện, thư từ liên lạc…

Câu hỏi trang 57 Tự nhiên và Xã hội 3: Nêu lợi ích của các hoạt động phát thanh, truyền hình,

Trả lời:

   - Đài truyền hình, phát thanh là cơ sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.

Câu hỏi trang 57 Tự nhiên và Xã hội 3:

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sgk Tự nhiên và Xã hội 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.