Tự nhiên và Xã hội 3 Bài 43: Rễ câyBài 43: Rễ cây

Câu hỏi trang 82 Tự nhiên và Xã hội 3: Chỉ và nói cây nào có rễ cọc, cây nào có rể chùm. Nêu những điểm khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm.

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời:

Quảng cáo

   - Cây hành là rễ chùm.

   - Cây đậu là rễ cọc.

   - Rể cọc có một rễ chính và nhiều rễ con mọc xung quanh.

   - Rễ chùm không có rễ chính, chỉ có nhiều rễ phụ mọc xung quanh gốc.

Câu hỏi trang 83 Tự nhiên và Xã hội 3: Cây nào có rễ mọc ra từ cành hoặc thân cây, cây nào có rễ phình ra thành củ.

Trả lời:

   - Cây có rễ mọc ra từ cành hoặc thân cây: cây đa, cây trầu không.

   - Cây có rễ phình ra thành củ: cây cà rốt.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sgk Tự nhiên và Xã hội 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.