Tự nhiên và Xã hội 3 Bài 65: Các đới khí hậuBài 65: Các đới khí hậu

Câu hỏi trang 124 Tự nhiên và Xã hội 3: Chỉ và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải Tự nhiên và Xã hội 3

Trả lời:

Quảng cáo

   - Mỗi bán cầu có 3 đới khí hâu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

    + Nhiệt đới: thường nóng quanh năm

    + Ôn đới: ôn hòa, có đủ bốn mùa.

    + Hàn đới: rất lạnh, ở hai cực của Trái đất quanh năm nước đóng băng.

Câu hỏi trang 124 Tự nhiên và Xã hội 3: Hãy chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

Quảng cáo

Trả lời:

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải Tự nhiên và Xã hội 3

Câu hỏi trang 125 Tự nhiên và Xã hội 3: Hãy chỉ trên quả địa cầu vị trí của Việt Nam và cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào

Trả lời:

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải Tự nhiên và Xã hội 3
Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 khác:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sgk Tự nhiên và Xã hội 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.