Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí

A. Hoạt động khởi động

Với những kiến thức đã được học và hiểu biết thực tiễn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. (Trang 17 Công nghệ 8 VNEN). Để tạo ra một sản phẩm cơ khí, người ta cần thực hiện những công việc nào?

2. (Trang 17 Công nghệ 8 VNEN). Hãy mô tả quá trình chế tạo ra một chiếc đục gỗ của thợ mộc?

Trả lời:

1. Những công việc cần làm để tạo ra một sản phẩm cơ khí:

     • Hình thành ý tưởng

     • Thiết kế sản phẩm mẫu

     • Thiết kế quy trình công nghệ

     • Trang bị công nghệ

     • Tiến hành chế tạo

     • Gia công chi tiết

     • Đưa ra thị trường  

2. Quá trình chế tạo ra một chiếc đục gỗ của thợ mộc

     • Thiết kế sản phẩm mẫu

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

     • Chế tạo thử sản phẩm mẫu

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

     • Nghiên cứu và thiết kế công nghệ đê tạo ra sản phẩm

     • Trang bị công nghệ

     • Gia công chi tiết

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

     • Thành phẩm

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Quy trình hình thành sản phẩm cơ khí

1. (Trang 18 Công nghệ 8 VNEN). Hãy sắp xếp các công việc trong quá trình chế tạo ra một sản phẩm cơ khí dưới đây theo đúng trình tự của quy trình hình thành sản phẩm cơ khí:

     • A. Chế tạo thử sản phẩm mẫu

     • B. Chuẩn bị máy gia công, chuẩn bị vật liệu

     • C. Đưa sản phẩm ra thị trường

     • D. Hình thành ý tưởng

     • E. Khảo sát thị trường hoặc nhận nhiệm vụ

     • G. Kiểm tra sản phẩm mẫu

     • H. Thiết kế quy trình gia công

     • I. Thiết kế sản phẩm

     • K. Tiến hành gia công

Quy trình hình thành sản phẩm cơ khí:

   1 - E; 2 - ...; 3 - ...; 4 - ....; 5 - ....; 6 - ....; 7 - ... ; 8 - ....; 9 - ....

2. (Trang 18 Công nghệ 8 VNEN). Lập sơ đồ khối quy trình hình thành sản phẩm cơ khí

3. (Trang 18 Công nghệ 8 VNEN). Chất lượng của sản phẩm cơ khí phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

   A. Thiết kế sản phẩm

   B. Vật liệu chế tạo

   C. Thiết kế quy trình gia công

   D. Thực hiện quy trình gia công

4. (Trang 18 Công nghệ 8 VNEN). Lập quy trình chế tạo giá sách treo tường bằng sắt dùng trong góc học tập của em

Trả lời:

1. Quy trình hình thành sản phẩm cơ khí:

   1 - E ; Khảo sát thị trường hoặc nhận nhiệm vụ

   2 - D ; Hình thành ý tưởng

   3 - I ; Thiết kế sản phẩm

   4 - H; Thiết kế quy trình gia công

   5 - A ;Chế tạo thử sản phẩm mẫu

   6 - G ; Kiểm tra sản phẩm mẫu

   7 - B ; Chuẩn bị máy gia công, chuẩn bị vật liệu

   8 - K ; Tiến hành gia công

   9 – C Đưa sản phẩm ra thị trường

2. Lập sơ đồ khối quy trình hình thành sản phẩm cơ khí

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

3. Chất lượng của sản phẩm cơ khí phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố: Thực hiện quy trình gia công.

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

4. Quy trình chế tạo giá sách bằng sắt dùng trong góc học tập là:

     • Hình thành ý tưởng

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

     • Thiết kế giá sách

     • Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật liệu

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

     • Tiến hành gia công

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

     • Giá sách

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

2. Quy trình gia công cơ khí

Thực hiện yêu cầu:

1. (Trang 19 Công nghệ 8 VNEN). Hãy mô tả quy trình chế tạo một con dao bằng phương pháp thủ công theo trình tự các ảnh trên hình 3.1

2. (Trang 19 Công nghệ 8 VNEN). Hãy lập quy trình chế tạo kìm nguội dưới dạng sơ đồ khối?

3. (Trang 19 Công nghệ 8 VNEN). Hãy lập quy trình chế tạo dao dưới dạng sơ đồ khối?

Trả lời:

1. Quy trình chế tạo một con dao bằng phương pháp thủ công theo trình tự các ảnh trên hình 3.1:

     • Tạo phôi dao từ thép

     • Tiếp đến là rèn và dùng búa dập vào phôi thép để tạo hình lưỡi dao.

     • Tiếp đến là cạo lưỡi dao

     • Tiếp đến là mài thô xong đến mài tinh để hoàn thành một chiếc dao hoàn chỉnh có thể đem sử dụng hoặc bán ra thị trường.

2. Quy trình chế tạo kìm nguội dưới dạng sơ đồ khối:

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

3. Quy trình chế tạo dao dưới dạng sơ đồ khối là:

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

3. Tìm hiểu về nghề nguội

1. (Trang 20 Công nghệ 8 VNEN). Các phương pháp gia công hàn, đúc, rèn có được xếp vào nghề nguội không? Vì sao?

2. (Trang 20 Công nghệ 8 VNEN). Chất lượng sản phẩm của nghề nguội phụ thuộc chủ yếu vào kĩ năng nghề của người thợ hay phụ thuộc vào dụng cụ?

Trả lời:

1. Các phương pháp gia công hàn, đúc, rèn là nghề nguội vì những phương pháp gia công này được thực hiện bằng tay, dùng sức người, với dụng cụ là dụng cụ nguội và vật liệu gia công không được nung nóng.

2. Theo em, chất lượng sản phẩm của nghề nguội phụ thuộc chủ yếu vào kĩ năng nghề của người thợ và một phần là nhờ vào dụng cụ vì nếu người thợ đó quá trình thi công chế tạo sản phẩm đảm bảo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật thì sẽ cho ra một sản phẩm tốt. Khi đó kết hợp với dụng cụ có chất lượng tốt sẽ cho ra những thành phẩm có chất lượng cao hơn.

C. Hoạt động luyện tập

Trả lời các câu hỏi sau:

• (Trang 20 Công nghệ 8 VNEN). Hãy giải thích vì sao khi gia công kìm nguội, người ta phải hoàn chỉnh hai má kìm trước khi ghép chúng lại với nhau, còn khi gia công dao thì người ta thường tra cán trước khi mài?

• (Trang 20 Công nghệ 8 VNEN). Khi gia công để chế tạo dao sử dụng trong gia đình băng phương pháp thủ công, người ta có cần bản vẽ không? Vì sao?

• (Trang 20 Công nghệ 8 VNEN). Hãy lập quy trình hình thành sản phẩm cơ khí dưới dạng sơ đồ khối?

Trả lời:

a. Lý do:

     • khi gia công kìm nguội, người ta phải hoàn chỉnh hai má kìm trước khi ghép chúng lại với nhau vì kìm khi được ghép lại với nhau thì kìm sẽ có dạng hình chữ X nên việc gia công như mài, dũa, hàn rất khó, nhất là những khu vực góc cạnh. Do đó, cần phải thực hiện hoàn chỉnh trước ghi hai má kìm ghép lại với nhau.

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

     • Theo em, khi gia công dao thì người ta thường tra cán trước khi mài vì dao có lưỡi mỏng và bẹ, rất dễ gây đứt tay. Do đó, cần phải tra cán trước để khi mài, người ta có thể nắm chắc tay cầm để điều chỉnh đúng theo ý mình muốn mài và tránh đứt tay.

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

D. Hoạt động vận dụng

• (Trang 20 Công nghệ 8 VNEN). Vận dụng quy trình chế tạo dao nói trên, hãy lập quy trình chế tạo một chiếc đục gỗ bằng phương pháp thủ công?

• (Trang 20 Công nghệ 8 VNEN). Kể tên các đồ dùng, dụng cụ là sản phẩm cơ khí được sử dụng trong sinh hoạt gia đình?

Trả lời:

a. Quy trình chế tạo một chiếc đục gỗ bằng phương pháp thủ công là:

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

b. Tên các đồ dùng, dụng cụ là sản phẩm cơ khí được sử dụng trong sinh hoạt gia đình là: Búa đinh, đục gỗ, kìm, dao, cuốc, xẻng, cưa, ổ khóa, máy bơm nước, máy xay thịt...

Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Sản xuất cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 8 VNEN (Soạn Công nghệ 8 VNEN) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN | Soạn Công nghệ lớp 8 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Công nghệ 8 Tập 1, Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.