SBT Tiếng Anh 10 trang 81 Test yourself 4 Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 81 Test yourself 4 Grammar sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 81 Test yourself 4 Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

(trang 81 SBT Tiếng Anh 10 Global success):

Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu)

17. I asked her … she understood the lesson.

A. that

B. if

C. when

D. what

18. My parents would not be so upset if I … harder.

A. is working

B. will work

C. worked

D. works

19. If my parents had more money, they … a bigger house.

A. will buy

B. would buy

C. bought

D. were buying

20. If my grandfather … ten years younger, he would do yoga every day.

A. are

B. am

C. have been

D. were

21. My friends promised that they would come to my birthday party ….

A. tomorrow

B. yesterday

C. the previous day

D. the following day

22. I wish I … enough money to travel to New York now.

A. had

B. had had

C. have

D. will have

23. If you … your best, you'll achieve your aim.

A. tried

B. have tried

C. are trying

D. try

Đáp án:

Quảng cáo

17. B

18. C

19. B

20. D

21. D

22. A

23. D

Hướng dẫn dịch:

17. Tôi hỏi cô ấy xem cô ấy có hiểu bài không.

18. Bố mẹ tôi sẽ không khó chịu như vậy nếu tôi làm việc chăm chỉ hơn.

19. Nếu bố mẹ tôi có nhiều tiền hơn, họ sẽ mua một ngôi nhà lớn hơn.

20. Nếu ông của tôi trẻ hơn mười tuổi, ông sẽ tập yoga mỗi ngày.

21. Bạn bè của tôi hứa rằng họ sẽ đến dự tiệc sinh nhật của tôi vào ngày hôm sau.

22. Tôi ước mình có đủ tiền để đi du lịch New York ngay bây giờ.

23. Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Identify the mistake in each of these sentences. (Xác định lỗi sai trong mỗi câu này.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 81 Test yourself 4 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

24. B

25. A

26. B

27. A

28. A

Hướng dẫn dịch:

24. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn xin học bổng.

25. Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua một chiếc máy tính xách tay mới

26. Mẹ tôi nói rằng bà sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm sau.

24. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn xin học bổng.

27. Nếu không có không khí và nước, sẽ không có sự sống trên trái đất.

28. Cô ấy hỏi tôi có thích chơi với động vật không.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học