Giải SBT Tiếng Anh 11 mới Unit 6: Pronunciation (trang 5)Unit 6: Global Warming

Unit 6: Pronunciation (trang 5)

1. (trang 5 SBT Tiếng Anh 11 mới) Read aloud the following questions with suitable intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation). (Đọc to các câu hỏi sau với ngữ điệu phù hợp. Đánh dấu ↗ (ngữ điệu tăng) hoặc ↘ (ngữ điệu giảm).)

Đáp án:

1. ↘ 2. ↗ 3. ↗ 4. ↘ 5. ↗

Hướng dẫn dịch:

2. (trang 5 SBT Tiếng Anh 11 mới) Practise reading aloud the following exchanges and mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) of the questions. (Thực hành đọc to các cuộc trao đổi sau đây và đánh dấu (ngữ điệu tăng) hoặc (ngữ điệu giảm) của các câu hỏi.)

Đáp án:

1. ↗ 2. ↘ 3. ↗
4. ↗ 5. ↗ 6. ↘

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn biết đấy, sự nóng lên toàn cầu là có thật.

B: Nó có thật ư?

2. A: Chúng ta nên hành động ngay trước khi quá trễ.

B: Chúng ta nên làm gì?

3. A: Tôi nghĩ chúng ta nên giảm việc sử dụng các sản phẩm làm bằng giấy.

B: Bạn sẽ làm chứ?

4. A: Sự nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến nạn đói.

B: Dẫn đến nạn đói?

5. A: Hầu hết các nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu có liên quan đến sự gia tăng khí nhà kính.

B: Hầu hết nguyên nhân của cái gì?

6. A: Hầu hết các nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu có liên quan đến sự gia tăng khí nhà kính.

B: Khí nhà kính là gì?

Các bài giải SBT Tiếng Anh 11 mới khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-global-warming.jsp


2004 - Toán Lý Hóa