Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1.(Trang 123 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Cùng nhau nêu tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương?

Trả lời:

1. Hình hộp chữ nhật

  ● Diện tích xung quanh: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

  ● Diện tích toàn phần: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy của hình hộp chữ nhật.

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

  ● Thể tích: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (Cùng một đơn vị đo)

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

2. Hình lập phương

  ● Diện tích xung quanh: Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

  ● Diện tích toàn phần: Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

  ● Thể tích: Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Câu 2.(Trang 124 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Em lấy ví dụ về tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật hoặc hình lập phương rồi đố bạn thực hiện

Ví dụ 1:

- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm

Trả lời:

  ● Chiều dài của hình mặt bên hình hộp là: 6 + 4 + 6 + 4 = 20 (dm)

  ● Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là: 20 x 3 = 60 (dm2)

  ● Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 4 x 6 = 24 (dm2)

  ● Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 60 + 24 x 2 = 108 (dm2)

  ● Thể tích hình hộp chữ nhật là: 6 x 4 x 3 = 72 (dm3)

Ví dụ 1:

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,3m

Trả lời:

  ● Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 4 = 21,16 (m2)

  ● Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 6 = 31,74 (m2)

  ● Thể thích hình lập phương là: 2, 3 x 2, 3 x 2,3 = 12,167 (m3)

Câu 3.(Trang 124 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Bạn Hiền làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài 25cm, chiều rộng 12cm và chiều cao 10cm.

a. Tính thể tích cái hộp đó

b. Nếu gián giấy màu các mặt ngoài của hộp đó thì bạn hiền cần dùng bao nhiêu tiền xăng ti mét vuông giấy màu?

Trả lời:

a. Thể tích cái hộp hình chữ nhật là:

    25 x 12 x 10 = 3000 (cm3)

b. Diện tích mặt xung quanh hình hộp chữ nhật là:

    (25 + 12 ) x 2 x 10 = 740 (cm2)

- Nếu gián giấy màu các mặt ngoài của hộp đó thì bạn hiền cần dùng số xăng ti mét vuông là:

    740 + (25 x 12) x 2 = 1340 (cm2)

Đáp số: 1340 cm2

Câu 4.(Trang 124 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong bể là: chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi để nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước?

Trả lời:

- Thể tích của bể nước hình hộp chữ nhật là:

    1,5 x 0,8 x 1 = 1,2 (m3)

- Thời gian để bể đầy nước là:

    1,2 : 0,5 = 2,4 (giờ)

Đáp số: 2,4 giờ

Câu 5.(Trang 125 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

- Hình lập phương có cạnh 7cm. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích.

Bài giải:

  ● Diện tích xung quanh là: S = 7 x 7 x 4 = 196 (cm2)

  ● Diện tích toàn phần là: S= 7 x 7 x 6 = 294 (cm2)

  ● Thể tích hình lập phương là: V = 7 x 7 x 7 =343 (cm3)

  ● Kết quả ta tính được thì điền vào bảng.

→ Tương tự ta tính các bài toàn khác và được kết quả như bảng dưới đây:

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Câu 6.(Trang 125 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,44 m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m; chiều rộng 1,2m. Tính chiều cao của bể.

Trả lời:

- Thể tích của bể nước dạng hình hộp chữ nhật là:

    1,44 : (1,5 x 1,2) = 0,8 (m)

Đáp số: 0,8 m

Câu 7.(Trang 125 Toán 5 VNEN Tập 2): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

- Một hình lập phương có cạnh 3cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần?

A. 2 lần      B. 3 lần      C. 4 lần      D. 8 lần

Trả lời:

- Độ dài cạnh lập phương khi gấp lên 2 lần là:

    3 x 2 = 6 cm

- Vậy thể tích của hình lập phương khi chưa gấp lên 2 lần:

    3 x 3 x 3 = 27 (cm3)

- Thể tích của hình lập phương sau khi gấp lên hai lần độ dài cạnh là:

    6 x 6 x 6= 216 (cm3)

- Vậy sau khi tăng gấp 2 lần độ dài cạnh thì thể tích cũng tăng lên:

    216 : 27 = 8 (lần)

⇒ Vậy đáp án đúng là: D. 8 lần

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 125 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một bể kính hình lập phương có cạnh 8dm, mực nước trong bể là 6dm. Khi thả vào bể một cây san hô thì mực nước trong bể là 7dm. Hỏi cây san hô chiếm thể tích bao nhiêu đề xi mét khối?

Giải Toán 5 VNEN Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Trả lời:

- Thể tích nước trong bể khi chưa bỏ cây san hô vào là:

    8 x 8 x 6 = 384 (dm3)

- Thể tích nước trong bể sau khi bỏ cây san hô vào là:

    8 x 8 x 7 = 448 (dm3)

- Vậy cây san hô chiếm số đề xi mét khối là:

    448 - 384 = 64 dm3

Đáp số: 64 dm3

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên