Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải

Câu 1 : Hoa nói: “Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau”. Hoa nói đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2 : (36 + 48) ∶6 = 36∶6 + 48∶6. Đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 3 : (68 + 32) ∶4 = ...

Biểu thức thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 68∶4-32∶4

B. 68∶4+32

C. 68+32∶4

D. 68∶4+32∶4

Câu 4 : (135 - 50) ∶5 = ...

Biểu thức thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 135-50∶5

B. 135∶5-50

C. 135∶5-50∶5

D. 135∶5+50∶5

Câu 5 : Điền số thích hợp vào ô trống:

(36 + 54) ∶ 3 = 36 ∶ Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải + Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải : 3

Câu 6 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của biểu thức (72 - 40) ∶ 8 = Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải

Câu 7 : Tổng của 24 và 54 chia cho 6 được kết quả là:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 8 : Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

(200 + 328) : 8 ... 68

A. <

B. >

C. =

Câu 9 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Tổng của 48 và 72 chia cho số chẵn lớn nhất có một chữ số được kết quả là Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải

Câu 10 : Tìm y, biết: 189 ∶ y + 54 ∶ y = 9.

A. y = 26

B. y = 27

C. y = 28

D. y = 29

Câu 11 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải

Câu 12 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Lớp 4A có 36 học sinh, lớp 4B có 42 học sinh. Nhà trường chia đều số học sinh của cả hai lớp thành 6 nhóm.

Vậy mỗi nhóm có Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải học sinh

Câu 13 : So sánh P và Q biết:

P = 528 : 6 + 672 : 6

Q = 420 : 5 + 368 : 2

A. P > Q

B. P < Q

C. P = Q

Câu 14 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho a là số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau, b là số lớn nhất có bốn chữ số.

Giá trị của biểu thức (a+b)∶3 là Bài tập Chia một tổng cho một số Toán lớp 4 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học