Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 5 Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 5 Toán lớp 4 có lời giải

Câu 1: Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Các số không chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:

A. 1; 2; 3; 4

B. 6; 7

C. 8 ;9

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 3: Trong các số sau, số nào chia hết cho 5?

A. 241

B. 345

C. 987

D. 1999

Câu 4: Dãy gồm các số chia hết cho 5 là:

A. 128; 247; 1506; 7234; 148903

B. 35; 250; 764; 79050; 858585

C. 80; 185; 875; 2020; 37105

D. 340; 1850; 3695; 45738; 86075

Câu 5: Cho các số sau 30; 65; 88; 142; 1225; 1506; 2389;10350; 87615. Có bao nhiêu số không chia hết cho 5?

A. 3 số

B. 4 số

C. 5 số

D. 6 số

Câu 6: Trong các số sau số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

A. 1430

B. 3568

C. 17395

D. 46374

Câu 7: Thay a bằng chữ số thích hợp để số Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4 có lời giải chia hết cho 5.

A. a = 0

B. a = 3

C. a = 6

D. a = 8

Câu 8: Thay b bằng chữ số thích hợp để số Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4 có lời giải không chia hết cho 5.

A. b = 2

B. b = 7

C. b = 4

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 9: Từ ba chữ số 2; 5; 8 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 5.

A. 28; 58

B. 25; 85

C. 25; 58

D. 25; 55; 85

Câu 10: Giá trị của biểu thức nào sau đây là số chia hết cho 5?

A. (251-68)×12+726

B. 8270+225×18-1836

C. 8985-2325×12∶4

D. (14415-147×53) ∶8

Câu 11: Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào ô trống:

415; 420; 425: Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4 có lời giải;Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4 có lời giải ; 440

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 1025 <x< 1035 và x chia hết cho 5. Vậy x = Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4 có lời giải

Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Mẹ có một số cam ít hơn 40 quả nhưng nhiều hơn 33 quả. Nếu đem số cam xếp đều vào 5 đĩa thì vừa hết.

Vậy mẹ có Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4 có lời giải quả cam.

Câu 14: Tìm chữ số y để số Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4 có lời giải chia hết cho 5 và tổng các chữ số của số Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4 có lời giải nhỏ hơn 21.

A. y = 5

B. y = 0

C. y = 0; 5

D. y = 0; 1; 2; 3; 4; 5

Câu 15: Điền số thích hợp vào ô trống:

Từ bốn chữ số 0; 3; 5; 9 có thể viết được Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4 có lời giải số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.