animate() trong jQueryMiêu tả

Phương thức animate() trong jQuery thực hiện một hiệu ứng custom của một tập các thuộc tính CSS.

Cú pháp

Sau đây là cú pháp cho animate() trong jQuery:

selector.animate( params, [duration, easing, callback] );

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức animate() trong jQuery:

 • params − Một map các thuộc tính CSS mà hiệu ứng sẽ di chuyển theo nó.

 • duration − Đây là tham số tùy ý biểu diễn hiệu ứng sẽ chạy bao lâu.

 • easing − Đây là tham số tùy ý biểu diễn hàm easing nào được sử dụng để chuyển tiếp

 • callback − Đây là tham số tùy ý biểu diễn một hàm để gọi một khi hiệu ứng hoàn thành.

Quảng cáo

Ví dụ

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức animate() trong jQuery:

<html>
  <head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
		
   <script type="text/javascript" language="javascript">
  
     $(document).ready(function() {

      $("#out").click(function(){
        $("#block").animate({ 
         width: "70%",
         opacity: 0.4,
         marginLeft: "0.6in",
         fontSize: "3em", 
         borderWidth: "10px"
        }, 1500 );
      });
				
      $("#in").click(function(){
        $("#block").animate({ 
         width: "100",
         opacity: 1.0,
         marginLeft: "0in",
         fontSize: "100%", 
         borderWidth: "1px"
        }, 1500 );
      });
     });
   </script>
		
   <style>
     div {background-color:#bca; width:100px; border:1px solid green;}
   </style>
		
  </head>
	
  <body>

   <p>Click on any of the buttons</p>
	
   <button id="out"> Animate Out </button>
   <button id="in"> Animate In</button>
		
   <div id="block">Hello</div>
 
  </body>
	
</html>

Nó sẽ cho kết quả:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học jQuery khác tại VietJack:


hieu_ung_trong_jquery.jsp