one(type,[data],fn) trong jQueryMiêu tả

Phương thức one(type,[data],fn) trong jQuery sẽ Bind một Handler tới một hoặc nhiều sự kiện để được thực thi một lần cho mỗi phần tử đã so khớp. Handler chỉ được thực thi một lần cho mỗi phần tử. Ngoài ra, qui tắc tương tự đã được miêu tả trong phương thức bind().

Các giá trị Event có thể là: blur, focus, load, resize, scroll, unload, click etc.

Cú pháp

Sau đây là cú pháp để sử dụng one(type,[data],fn) trong jQuery:

selector.one( type, [data], fn )

Tham số

Chi tiết tham số được sử dụng trong phương thức one(type,[data],fn) trong jQuery:

 • type − Một kiểu sự kiện.

 • data − Đây là tham số tùy ý biểu diễn dữ liệu bổ sung được truyền tới Event Handler như event.data.

 • fn − Một hàm để bind tới sự kiện trên mỗi phần tử trong tập hợp các phần tử đã so khớp.

Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ đơn giản sau minh họa cách sử dụng của one(type,[data],fn) trong jQuery. Ở đây nó bind sự kiện click tới mỗi phần tử <div>. Bạn click bất kỳ hình vuông nào 2 lần, nó sẽ không cho kết quả như phương thức bind().

<html>
  <head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
		
   <script type="text/javascript" language="javascript">
     $(document).ready(function() {
      $('div').one('click', function( event ){
        alert('Hi there!');
      });
     });
   </script>
		
   <style>
     .div{ margin:10px;padding:12px; border:2px solid #666; width:60px;}
   </style>
		
  </head>
	
  <body>
	
   <p>Click on any square below to see the result:</p>
		
   <div class="div" style="background-color:blue;"></div>
   <div class="div" style="background-color:green;"></div>
   <div class="div" style="background-color:red;"></div>
		
  </body>
	
</html>
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học jQuery khác tại VietJack:


xu_ly_su_kien_trong_jquery.jsp