Công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện đã tạo điều kiện cho người Việt cổ

Giải sách bài tập Lịch sử 10 Bài 15: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

Bài tập 7: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Câu 20 trang 98 SBT Lịch sử 10: Công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện đã tạo điều kiện cho người Việt cổ

A. khai thác đồng bằng châu thổ ven sông phát triển nghề nông trồng lúa nước.

B. khai phá vùng đất ở miền núi những vùng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.

C. phát triển mạnh mẽ nghề đúc đồng.

D. sống định cư lâu dài trong các làng bản.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Quảng cáo


Xem thêm các bài giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: