Sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 19 Unit 2: Days Language Focus - Chân trời sáng tạo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 trang 19 Unit 2: Days Language Focus

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 trang 19 Unit 2: Days Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 6 Friends plus.

Quảng cáo

1. (SBT Tiếng Anh 6 - trang 19) Order the words to make sentences 

( Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 19 Unit 2: Days Language Focus

Đáp án

1. Robert never plays football

2. They are always friendly 

3. I normally do my homework

4. Marina and Julia are often late

5. We usually have dinner

6. Is your class often quiet?

Hướng dẫn dịch

1. Robert không bao giờ  chơi bóng đá

2. Họ luôn luôn thân thiện

3. Tớ thường làm bài tập về nhà

4. Marina và Juliet thường xuyên đến muộn

5. Chúng ta thường ăn tối

6. Lớp cậu thường yên tĩnh như vậy à?

2.( SBT Tiếng Anh 6 - trang 19) Complete the table with the given words

Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 19 Unit 2: Days Language Focus

Đáp án 

1. plays

2. play

3. don’t play

4. doesn’t play

5. don’t play

3. (SBT Tiếng Anh 6 - trang 19) Write affirmative or negative sentences using the present simple

( Viết các câu với thì hiện tại đơn với dạng  câu khẳng định và câu phủ định)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 19 Unit 2: Days Language Focus

Đáp án. 

1. My sister watches TV a lot

2. I don’t get up late on Mondays

3. My dad makes breakfast at the weekend

4. My older brothers don’t go to bed early.

5. You help me with the homework.

6. My mum doesn’t play video games

Hướng dẫn dịch

1. Em gái tôi xem TV rất nhiều

2. Tôi không dậy muộn vào các ngày thứ Hai

3. Bố tôi làm bữa sáng vào cuối tuần

4. Các anh trai của tôi không đi ngủ sớm.

5. Bạn giúp mình làm bài tập.

6. Mẹ tôi không chơi trò chơi điện tử

4. (SBT Tiếng Anh 6 - trang 19) Look at the pictures. Write affirmative sentences using the present simple form of the given words

( Nhìn vào bức tranh. Viết câu khẳng định thì hiện tại với các từ đã cho)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 19 Unit 2: Days Language Focus

Đáp án

1. get up/ 8.00

2. plays

3. play

4. goes / train

5. go/ bus

6. studies/ French

7. study/ Spanish

8.finishes/ 3.00

9. finish/ 4.00

5 (SBT Tiếng Anh 6 - trang 19). What do your friends and family do at the weekend? Write affirmative and negative sentences. Use the given words to help you

( Bạn của bạnn và gia đình bạn làm gì vào cuối tuần? Viết các câu với dạng khẳng định và phủ định. Sử dụng các từ đã cho để giúp bạn)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 trang 19 Unit 2: Days Language Focus

Đáp án

My brother usually goes to the park with his friends

My father goes fishing

My mother talks with her friends

My sister goes shopping

My friends play video games with me

Hướng dẫn dịch

Anh trai tôi thường đi công viên với bạn bè của anh ấy

Bố tôi đi câu cá

Mẹ tôi nói chuyện với bạn bè của cô ấy

Em gái tôi đi mua sắm

Bạn bè của tôi chơi trò chơi điện tử với tôi

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách bài tập Tiếng Anh 6 (Friends plus 6) bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục). Bản quyền giải sách bài tập Tiếng Anh 6 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Chân trời sáng tạo khác