Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắtSoạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

1. Viết tiểu sử tóm tắt

Quảng cáo

Xác định mục tiêu, yêu cầu

   + Mục đích, yêu cầu:

Giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên tỉnh (thành phố)

   + Yêu cầu:

Khách quan chính xác

Thành tích, đóng góp của đoàn viên phải cụ thể thời gian, số liệu

Bản tiểu sử ngắn gọn

Văn phong trong sáng, cô đọng, không sử dụng yếu tố biểu cảm, phép tu từ

- Xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử, nhưng

Phải khách quan chính xác

Quảng cáo

Thành tích đóng góp của đoàn viên phải cụ thể

Văn phong: trong sáng, cô đọng không sử dụng những yếu tố biểu cảm, phép tu từ

- Xác định nội dung trình bàn tiểu sử

   + Giới thiệu: tên, tuổi, quê quán, trình độ, nơi công tác

   + Giới mối quan hệ của đối tượng với mọi người

   + Những đóng góp, thành tích của đối tượng

   + Đánh giá chung: năng lực công tác, khả năng phát huy tốt ở công tác Đoàn, đối tượng

2. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp

Trình bày ngắn gọn, rành mạch, rõ ràng trước lớp

Quảng cáo

Các bài soạn văn 11 khác trên VietJack:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Tham gia nhóm học tập VietJack trên facebook, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn văn lớp 11 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt ngữ văn 11 .

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 11 khác