Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds (Cánh diều) đầy đủ nhất

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 10 dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds - Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Dairy product

Cụm danh từ

/ˈder.i ˈprɑː.dʌkt /

Sản phẩm làm từ sữa

Fruit

Danh từ

/fruːt/

Hoa quả

Drink

Danh từ

/drɪŋk/

Đồ uống

Meat

Danh từ

/miːt/

Thịt

Vegetable

Danh từ

/ˈvedʒ.tə.bəl/

Rau

Mineral water

Cụm danh từ

/ˈmɪn.ər.əl ˌwɑː.t̬ɚ/

Nước khoáng

Appetizer

Danh từ

/ˈæp.ə.taɪ.zɚ/

Món khai vị

Dessert

Danh từ

/dɪˈzɝːt/

Món tránh miệng

Steak

Danh từ

/steɪk/

Bít tết

Salad

Danh từ

/ˈsæl.əd/

Rau trộn

Order

Động từ

/ˈɔːr.dɚ/

Đặt món

Iced tea

Cụm danh từ

/ˌaɪst ˈtiː/

Trà đá

Plate

Danh từ

/pleɪt/

Đĩa

Fast food

Cụm danh từ

/ˌfæst ˈfuːd/

Đồ ăn nhanh

Heathy

Tính từ

/ˈhel.θi/

Có lợi cho sức khỏe

Homegrown

Tính từ

/ˌhoʊmˈɡroʊn/

Được nhà trồng

Processed

Tính từ

/ˈprəʊ.sest/

Đã qua xử lý

Vegetarian

Danh từ

/ˌvedʒ.əˈter.i.ən/

Người ăn chay

Vegan

Danh từ

/ˈviː.ɡən/

Người ăn thuần chay

High-fiber

Tính từ

/haɪ ˈfaɪ.bɚ/

Hàm lượng chất xơ cao

High-protein

Tính từ

/haɪ ˈproʊ.tiːn/

Hàm lượng protein cao

Packaged

Tính từ

/ˈpæk.ɪdʒd/

Đóng hộp

Fresh

Tính từ

/freʃ/

Tươi

Organic

Tính từ

/ɔːrˈɡæn.ɪk/

Hữu cơ

Frozen

Tính từ

/ˈfroʊ.zən/

Đông

Diet

Danh từ

/ˈdaɪ.ət/

Chế độ ăn

Urban

Tính từ

/ˈɝː.bən/

Thuộc về thành phố

Volunteer

Danh từ

/ˌvɑː.lənˈtɪr/

Tình nguyện viên

Therapeutic

Tính từ

/ˌθer.əˈpjuː.t̬ɪk/

Trị liệu

Shortage

Danh từ

ˈʃɔːr.t̬ɪdʒ/

Thiếu

Traditional farming

Cụm danh từ

/trəˈdɪʃ.ən.əl ˈfɑːr.mɪŋ/

Trồng trọt theo cách truyền thống

Surprising

Tính từ

/sɚˈpraɪ.zɪŋ/

Ngạc nhiên

Bacon

Danh từ

/ˈbeɪ.kən/

Thịt ba chỉ

Butter-baked

Tính từ

/ˈbʌt̬.ɚ beɪkt/

Được nướng bằng bơ

Delicious

Tính từ

/dɪˈlɪʃ.əs/

Ngon

Dish

Danh từ

/dɪʃ/

Món ăn

Health

Danh từ

/helθ/

Sức khỏe

Ingredient

Danh từ

/ɪnˈɡriː.di.ənt/

Nguyên liệu

Low-calorie

Tính từ

/ˌloʊˈkæl.ɚ.i/

Chứa hàm lượng calorie thấp

Main dish

Cụm danh từ

/ meɪn dɪʃ/

Món chính

Mouthwatering

Tính từ

/ˈmaʊθˌwɑː.t̬ɚ.ɪŋ/

Cực kì ngon

Sauce

Danh từ

/sɑːs/

Nước sốt

Sausage

Danh từ

/ˈsɑː.sɪdʒ/

xúc xích

Sweet

Tính từ

/swiːt/

Ngọt

Quảng cáo


Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên