Xử lý Response trong AJAXĐể nhận phản hồi Response từ một Server, bạn sử dụng thuộc tính responseText hoặc responseXML của đối tượng XMLHttpRequest. Trong đó:

 • Thuộc tính responseText nhận dữ liệu phản hồi dưới dạng chuỗi.

 • Thuộc tính responseXML nhận dữ liệu phản hồi dưới dạng XML.

Thuộc tính responseText trong AJAX

Nếu Response từ một Server không phải là dữ liệu dưới dạng XML, bạn nên sử dụng thuộc tính responseText của đối tượng XMLHttpRequest trong AJAX.

Thuộc tính responseText trả về dữ liệu dưới dạng chuỗi và bạn có thể sử dụng nó như sau:

 
<html>
<body>

<div id="demo"><h2>Hay de AJAX thay doi phan text nay</h2></div>

<button type="button" onclick="loadDoc()">Click vao day</button>

<script>
function loadDoc() {
 var xhttp = new XMLHttpRequest();
 xhttp.onreadystatechange = function() {
  if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) {
   document.getElementById("demo").innerHTML = xhttp.responseText;
  }
 };
 xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", true);
 xhttp.send();
}
</script>

</body>
</html>
Quảng cáo

Thuộc tính responseXML trong AJAX

Nếu Response từ một Server là dữ liệu dưới dạng XML, bạn nên sử dụng thuộc tính responseXML của đối tượng XMLHttpRequest trong AJAX.

Thuộc tính responseXML trả về dữ liệu dưới dạng XML và bạn có thể sử dụng nó như sau:

 
<html>
<body>

<h2>Bo suu tap CD</h2>

<button type="button" onclick="loadDoc()">Hien thi danh sach cac dia CD</button>

<p id="demo"></p>
 
<script>
function loadDoc() {
 var xhttp, xmlDoc, txt, x, i;
 xhttp = new XMLHttpRequest();
 xhttp.onreadystatechange = function() {
 if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) {
  xmlDoc = xhttp.responseXML;
  txt = "";
  x = xmlDoc.getElementsByTagName("ARTIST");
  for (i = 0; i < x.length; i++) {
   txt = txt + x[i].childNodes[0].nodeValue + "<br>";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
  }
 };
 xhttp.open("GET", "cd_catalog.xml", true);
 xhttp.send();
}
</script>

</body>
</html>

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài hướng dẫn học Ajax cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên