Tính tổng dãy số trong PHPBài tập PHP: Tính tổng dãy số

Viết PHP script để tính tổng dãy số từ 1 đến 20 và hiển thị kết quả.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập tính tổng dãy số trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Tính tổng dãy số trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    $sum = 0; 
		for($x=1; $x <= 20; $x++) 
		{ 
		 $sum +=$x; 
		} 
		echo "Tổng dãy số từ 1 đến 20 là $sum"."<br>"; 
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Tính tổng dãy số trong PHP | Bài tập PHP có giải

Các bài tập vòng lặp for trong PHP khác có trên VietJack:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-vong-lap-for-trong-php.jsp