Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2 (có đáp án): Một số vấn đề của Mĩ La tinh (phần 2)Lời giải sgk Địa Lí 11 Bài 5:

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2 (có đáp án): Một số vấn đề của Mĩ La tinh (phần 2)

Câu 1: Khoáng sản nổi bật ở khu vực Mĩ Latinh không phải là

Quảng cáo

A. kim loại màu.

B. kim loại quý.

C. nhiên liệu.

D. kim loại đen.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/24, địa lí 11 cơ bản.

Câu 2: Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nào dưới đây?

A. Cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc.

B. Cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.

C. Cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.

D. Cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc.

Quảng cáo

Đáp án A.

Giải thích: SGK/25, địa lí 11 cơ bản.

Câu 3: Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về khu vực Mỹ La - tinh?

A. Nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo còn ít.

B. Nền kinh tế của một số nước còn phụ thuộc vào bên ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn.

C. Nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn.

D. Nền kinh tế một số nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân được cải thiện nhiều, chênh lệch giàu nghèo giảm mạnh.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/24, địa lí 11 cơ bản.

Câu 4: Đặc điểm kinh tế nổi bật của hầu hết các nước Mĩ La-tinh là

A. dựa vào xuất khẩu hàng công nghiệp.

B. phát triển ổn định, độc lập và tự chủ.

C. tốc độ tăng trưởng cao.

D. tốc độ phát triển không đều.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/26, địa lí 11 cơ bản.

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của Mĩ La –tinh?

A. Số dân sống dưới mức nghèo khổ đông.

B. Đa dân tộc, tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao.

C. Chênh lệch giàu nghèo rõ rệt.

D. Hiện tượng đô thị hóa tự phát.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/26, địa lí 11 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 6: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của các nước Mĩ Latinh?

A. Số dân sống dưới mức nghèo khổ đông.

B. Thu nhập giữa người giàu – nghèo bất chênh lệch.

C. Số người nghèo khổ đã giảm mạnh.

D. Đời sống người dân có mức sống cao.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/26, địa lí 11 cơ bản.

Câu 7: Dân cư đô thị của Mĩ Latinh chiếm

A. 1/3 dân số.

B. 2/3 dân số.

C. 3/4 dân số.

D. 1/2 dân số.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/26, địa lí 11 cơ bản.

Câu 8: Tình trạng đô thị hóa tự phát ở Mĩ La Tinh là do

A. nền công nghiệp phát triển quá nhanh.

B. dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.

C. năng suất nông nghiệp lạc hậu quá thấp.

D. sự xâm lược ồ ạt của các nước đế quốc.

Đáp án B.

Giải thích: Đô thị hóa tự phát là tình trạng người dân di cư tự do từ nông thôn lên thành phố để tìm kiếm việc làm. Ở Mĩ La – tinh, do cuộc cải cách ruộng đất không triệt để nên dân nghèo không có ruộng ồ ạt kéo ra thành phố tìm việc làm dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát.

Quảng cáo

Câu 9: Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân khiến tình hình kinh tế nhiều nước ở Mĩ la tinh từng bước được cải thiện?

A. Tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế.

B. Phát triển giáo dục, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.

C. Thực hiện công nghiệp hóa, tăng cường buôn bán với nước ngoài.

D. Đẩy mạnh chống tham nhũng, tăng cường buôn bán nội địa.

Đáp án D.

Giải thích: Nguyên nhân khiến cho nền kinh tế của nhiều nước ở Mĩ la tinh từng bước được cải thiện là do: Thực hiện công nghiệp hóa, tăng cường buôn bán với nước ngoài, Tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế. Đồng thời, phát triển giáo dục, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.

Câu 10: Các nước Mĩ la tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm, ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

A. Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài.

B. Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế-xã hội độc lập, tự chủ.

C. Nền kinh tế tự chủ, sự cản trở của tôn giáo và phát triển nền kinh tế đa ngành.

D. Các thế lực bảo thủ thiên chúa giáo tiếp tục cản trở.

Đáp án C.

Giải thích: Mặc dù các nước Mĩ la tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm là do: Thứ nhất các nước Mĩ la tinh chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế-xã hội độc lập, tự chủ. Thứ hai, duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài và cuối cùng là do các thế lực bảo thủ về thiên chúa giáo tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án, hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên