Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 10 (có đáp án): Quan niệm về đạo đức (phần 1)Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 10 (có đáp án): Quan niệm về đạo đức (phần 1)

Với câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 Bài 10: Quan niệm về đạo đức có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 10.

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 10: Quan niệm về đạo đức

Câu 1. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là

Quảng cáo

A. Đạo đức      B. Pháp luật

C. Tín ngưỡng      D. Phong tục

Đáp án: A

Câu 2. Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?

A. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn

B. Tự ý lấy đồ của người khác

C. Chen lấn khi xếp hàng

D. Thờ ơ với người bị nạn

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 3. Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính

A. Tự nguyện      B. Bắt buộc

C. Cưỡng chế      D. Áp đặt

Đáp án: A

Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay?

A. Tôn trọng pháp luật

B. Trung thành với lãnh đạo

C. Giữ gìn bất cứ truyền thống nào

D. Trung thành với mọi chế độ

Đáp án: A

Câu 5. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của xã hội?

A. Góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững

B. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

C. Làm cho xã hội hạnh phúc hơn

D. Làm cho đồng nghiệp thân thiện hơn với nhau

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?

A. Góp phần hoàn thiện nhân cách con người

B. Giúp con người hoàn thành nhiệm vụ được giao

C. Góp phần vào cuộc sống tốt đẹp của con người

D. Giúp mọi người vượt qua khó khăn

Đáp án: A

Câu 7. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình?

A. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình

B. Làm cho mọi người gần gũi nhau

C. Nền tảng đạo đức gia đình

D. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn

Đáp án: C

Câu 8. Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực

A. Sống thiện

B. Sống tự lập

C. Sống tự do

D. Sống tự tin

Đáp án: A

Câu 9. Biểu hiện nào trong những câu dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Lá lành đùm lá rách

B. Ăn cháo đá bát

C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

D. Một miếng khi đói bằng gói khi no

Đáp án: B

Câu 10. Nội dung nào dưới đây phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Lá lành đùm lá rách

B. Học thày không tày học bạn

C. Có chí thì nên

D. Có công mài sắt, có ngày nên kim

Đáp án: A

Câu 11. Câu nào dưới đây nói về chuẩn mực đạo đức gia đình?

A. Công cha như núi Thái Sơn

B. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài

C. Ăn chọn nới, chơi chọn bạn

D. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Đáp án: A

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức về gia đình?

A. Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày

B. Anh em hòa thuận hai thân vui vầy

C. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền

D. Công cha như núi Thái Sơn

Đáp án: A

Câu 13. Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào dưới đây?

A. Đạo đức, pháp luật

B. Đạo đức, tình cảm

C. Truyền thống, quy mô gia đình

D. Truyền thống, văn hóa

Đáp án: A

Câu 14. Nền tảng của hạnh phúc gia đình là

A. Đạo đức      B. Pháp luật

C. Tín ngưỡng      D. Tập quán

Đáp án: A

Câu 15. “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. Tài năng và đạo đức

B. Tài năng và sở thích

C. Tình cảm và đạo đức

D. Thói quen và trí tuệ

Đáp án: A

Câu 16. Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. Lễ nghĩa đạo đức

B. Phong tục tập quán

C. Tín ngưỡng

D. Tình cảm

Đáp án: A

Câu 17. Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Giúp người phụ nữ xách đồ

B. Lặng lẽ bỏ đi vì không phải việc của mình.

C. Đứng nhìn người phụ nữ đó

D. Gọi người khác giúp.

Đáp án: A

Câu 18. A là kĩ sư xây dựng nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động của phường. Nếu là hàng xóm, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp để khuyên A?

A. Lờ đi vì không liên quan đến mình

B. Nói xấu A với hàng xóm

C. Rủ nhiều người đến bắt A phải tham gia

D. Động viên, cổ vũ A tham gia các hoạt động của phường.

Đáp án: D

Câu 19. Anh C đi xe máy va vào người đi đường khiến họ bị đổ xe và ngã ra đường. trong trường hợp này, anh C cần lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Lờ đi coi như không biết

B. Quay clip tung lên mạng xã hội

C. Cãi nhau với người bị đổ xe

D. Xin lỗi, giúp đỡ và đền bù thiệt hại cho họ

Đáp án: D

Câu 20. Do ghen ghét V được nhiều bạn quý mến, A đã bịa đặt, nói xấu trên Facebook. Việc làm này là trái với

A. Giá trị đạo đức

B. Giá trị nhân văn

C. Lối sống cá nhân

D. Sở thích cá nhân

Đáp án: A

Câu 21. B thường quay cóp bài trong giờ kiểm tra là hành vi trái với chuẩn mực

A. Đạo đức      B. Văn hóa

C. Truyền thống      D. Tín ngưỡng

Đáp án: A

Câu 22. B thường hay tung tin, nói xấu bạn bè trên Facebook là hành vi trái với chuẩn mực về

A. Đạo đức      B. Văn hóa

C. Truyền thống      D. Tín ngưỡng

Đáp án: A

Câu 23. B rất lười học và thường gian lận trong giờ kiểm tra. Nếu là bạn của B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giúp bạn?

A. Đánh cho bạn B một trận

B. Quay clip việc làm của B

C. Nói chuyện của B cho các bạn khác

D. Khuyên nhủ và giúp đỡ B trong học tập

Đáp án: D

Câu 24. B thường hay tung tin nói xấu bạn bè trên Facebook. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Không phải việc của mình nên lờ đi

B. Rủ các bạn khác nói xấu lại B trên Facebook.

C. Lôi kéo các bạn bị nói xấu đánh B

D. Báo cho cô giáo chủ nhiệm biết để giải quyết.

Đáp án: D

Câu 25. Anh C đánh đập, ngược đãi mẹ vì bà đã già và không tự kiếm tiền để nuôi bản thân. Hành vi của anh C không phù hợp với chuẩn mực đạo đức

A. Gia đình      B. Tập thể

C. Cơ quan      D. Trường học

Đáp án: A

Câu 26. Anh C thường xuyên ngược đãi người mẹ già yếu của mình. Nếu là hàng xóm của anh C, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Lờ đi vì không phải việc của mình

B. Quay clip và tung lên mạng xã hội

C. Nói xấu anh C với mọi người

D. Cùng mọi người khuyên nhủ anh C.

Đáp án: D

Câu 27. Anh K có quan hệ ngoài hôn nhân với chị V. Điều này là vi phạm các chuẩn mực đạo đức về

A. Gia đình      B. Tập thể

C. Cơ quan      D. Trường học

Đáp án: A

Câu 28. Trường X tổ chức cho học sinh quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động

A. Xã hội      B. Kinh doanh

C. Y tế      D. Môi trường

Đáp án: A

Câu 29. Công ty V tổ chức cho nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động

A. Xã hội      B. Văn hóa

C. Giáo dục      D. Môi trường

Đáp án: A

Câu 30. Các chuẩn mực “Công, dung, ngôn, hạnh” ngày nay có nhiều điểm khác xưa, điều này thể hiện các quy tắc, chuẩn mực đạo đức cũng luôn

A. Biến đổi cho phù hợp xã hội

B. Biến đổi theo trào lưu xã hội

C. Thường xuyên biến đổi

D. Biến đổi theo nhu cầu của mỗi người

Đáp án: A

Câu 31. Trong lớp, G thường hay nói xấu thầy cô giáo. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giúp bạn?

A. Nói xấu bạn với cả lớp

B. Lờ đi vì không liên quan đến mình

C. Đồng tình với việc làm của G.

D. Khuyên bạn không nên làm như vậy

Đáp án: D

Câu 32. Nhà trường vận động học sinh góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Học sinh không làm ra tiền nên không đóng góp

B. Đóng góp để mang lại thành tích cho nhà trường

C. Tùy vào điều kiện của mỗi học sinh để đóng góp

D. Tùy vào sở thích của mỗi học sinh mà đóng góp ít hay nhiều

Đáp án: C

Câu 33. Các nền đạo đức xã hội khác nhau luôn bị chi phối bởi quan điểm và lợi ích của

A. Nhân dân lao động

B. Giai cấp thống trị

C. Tầng lớp tri thức

D. Tầng lớp doanh nhân

Đáp án: B

Câu 34. Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và

A. Phát huy tinh hoa văn hóa của nhân loại

B. Phát huy tinh thần quốc tế

C. Giữ gìn được bản sắc riêng

D. Giữ gìn được phong cách riêng

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 có đáp án, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học