Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9 (có đáp án): Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 1)Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9 (có đáp án): Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 1)

Với câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 10.

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội

Câu 1. Chủ thể nào dưới đây sáng tạo ra lịch sử xã hội loài người?

Quảng cáo

A. Thần linh      B. Thượng đế

C. Loài vượn cổ      D. Con người

Đáp án: D

Câu 2. Lịch sử xã hội loài người được hình thành khi con người biết

A. Chế tạo và sử dụng công cụ lao động

B. Trao đổi thông tin

C. Trồng trọt và chăn nuôi

D. Ăn chín, uống sôi.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 3. Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò chủ thể lịch sử của con người?

A. Con người sáng tạo ra lịch sử của mình

B. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất

C. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội

D. Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội

Đáp án: C

Câu 4. Chủ thể nào dưới đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội

A. Các nhà khoa học      B. Con người

C. Thần linh      D. Người lao động

Đáp án: B

Câu 5. Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp con người

A. Có cuộc sống đầy đủ hơn

B. Hoàn thiện các giác quan

C. Phát triển tư duy

D. Tự sáng tạo ra lịch sử của mình

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 6. Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, con người phải

A. Thông minh      B. Cần cù

C. Lao động      D. Sáng tạo

Đáp án: C

Câu 7. Điều gì dưới đây xảy ra nếu con người ngừng sản xuất của cải vật chất?

A. Con người không có việc làm

B. Con người không thể tồn tại và phát triển

C. Cuộc sống của con người gặp khó khăn

D. Con người không được phát triển toàn diện

Đáp án: B

Câu 8. Sản xuất của cải vật chất là quá trình lao động

A. Có động cơ và không ngừng sáng tạo

B. Có mục đích và không ngừng sáng tạo

C. Có kế hoạch và không ngừng sáng tạo

D. Có tổ chức và không ngừng sáng tạo

Đáp án: B

Câu 9. Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người?

A. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị tinh thần

B. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị nghệ thuật

C. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất

D. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị sống

Đáp án: A

Câu 10. Yếu tố nào dưới đây là giá trị vật chất mà con người sáng tạo nên?

A. Vịnh Hạ Long

B. Truyện Kiều của Nguyễn Du

C. Phương tiện đi lại

D. Nhã nhạc cung đình Huế

Đáp án: C

Câu 11. Động lực nào dưới đây thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội?

A. Nhu cầu khám phá tự nhiên

B. Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn

C. Nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp

D. Nhu cầu lao động

Đáp án: B

Câu 12. Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cần phải được

A. Quan tâm      B. Chăm sóc

C. Tôn trọng      D. Yêu thương

Đáp án: C

Câu 13. Các cuộc cách mạng có vai trò nào dưới đây?

A. Thay thế phương thức sản xuất

B. Xóa bỏ áp bức, bóc lột

C. Thiết lập giai cấp thống trị

D. Thay đổi cuộc sống

Đáp án: A

Câu 14. Là chủ thể của lịch sử, con người cần được Nhà nước và xã hội

A. Tạo công ăn việc làm

B. Chăm sóc sức khỏe

C. Đảm bảo các quyền lợi chính đáng

D. Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu

Đáp án: C

Câu 15. Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải vì con người. Điều này khẳng định.

A. Con người là chủ thể của sự phát triển xã hội

B. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội

C. Con người là động lực của sự phát triển xã hội

D. Con người là cơ sở của sự phát triển xã hội

Đáp án: B

Câu 16. Để tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, con người phải không ngừng

A. Rèn luyện sức khỏe

B. Học tập nâng cao trình độ

C. ứng dụng thành tựu khoa học

D. lao động sáng tạo

Đáp án: D

Câu 17. Cuộc cách mạng nào dưới đây giúp con người đấu tranh cải tạo xã hội

A. Cách mạng kĩ thuật

B. Cách mạng xã hội

C. Cách mạng xanh

D. Cách mạng trắng

Đáp án: B

Câu 18. Nước ta đang xây dựng một xã hội vì con người, xã hội đó có mục tiêu

A. Dân chủ, công bằng, văn minh

B. Dân chủ, văn minh đoàn kết

C. Dân chủ, bình đẳng, tự do

D. Dân chủ, giàu đẹp, văn minh.

Đáp án: A

Câu 19. Hành động nào dưới đây là vì con người?

A. Sản xuất bom nguyên tử

B. Sản xuất thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

C. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc

D. Chôn lấp rác thải y tế.

Đáp án: C

Câu 20. Xã hội nào dưới đây là xã hội phát triển vì con người?

A. Xã hội xã hội chủ nghĩa

B. Xã hội chiếm hữu nô lệ

C. Xã hội nguyên thủy

D. Xã hội phong kiến

Đáp án: A

Câu 21. Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để

A. Học tập

B. Lao động

C. Phát triển toàn diện

D. Có cuộc sống đầy đủ

Đáp án: C

Câu 22. Hành động nào dưới đây không vì con người?

A. Đốt rừng làm nương rẫy

B. Tiêu hủy gia cầm mắc bệnh

C. Bỏ rác đúng rơi quy định

D. Tham gia giao thông đi đúng phần đường quy định

Đáp án: A

Câu 23. Mục đích của mọi sự tiến bộ xã hội là vì

A. Sự tồn tại của con người

B. Sự phát triển của con người

C. Hạnh phúc của con người

D. Cuộc sống của con người

Đáp án: B

Câu 24. Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần mà con người sáng tạo nên?

A. Máy móc phục vụ trong nông nghiệp

B. Áo dài truyến thống của phụ nữ Việt Nam

C. Phương tiện sinh hoạt

D. Nhà ở

Đáp án: B

Câu 25. Hoạt động, biểu hiện nào dưới đây không đe dọa cuộc sống của con người?

A. Thất nghiệp      B. Mù chữ

C. Tệ nạn xã hội      D. Lao động

Đáp án: D

Câu 26. Hành động nào dưới đây không góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của đất nước?

A. Học tập để trở thành người lao động mới

B. Tham gia bảo vệ mt

C. Chung tay đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS

D. Chỉ thích tiêu dùng hàng ngoại

Đáp án: D

Câu 27. Hiện nay, một số hộ nông dân sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây?

A. Việc làm này giúp người nông dân tăng năng suất lao động

B. Việc làm này giúp người nông dân rút ngắn thời gian chăn nuôi

C. Việc làm này đi ngược lại với mục tiêu phát triển của chủ nghĩa xã hội

D. Việc làm này giúp người nông dân mua được thực phẩm rẻ hơn.

Đáp án: C

Câu 28. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, lớp 10A có rất nhiều bạn tham gia các hoạt động bảo vệ mt do địa phương phát động, nhưng còn một số bạn không muốn tham gia. Nếu là một thành viên của lớp 10A, em chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không tham gia vì sợ ảnh hưởng đến việc học

B. Tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia

C. Khuyên các bạn không nên tham gia

D. Chế giễu những bạn tham gia

Đáp án: B

Câu 29. Vào giờ sinh hoạt lớp, cô giáo nói: “Sáng chủ nhật, lớp ta cử 15 bạn tham gia dự án trồng rừng ngập mặn”. Cô giáo lấy tinh thần xung phong của các bạn trong lớp, nhưng chỉ có lác đác một số bạn giơ tay. Nếu là học sinh trong lớp, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Chỉ tham gia khi cô giáo chỉ định.

B. Tìm sẵn lí do để từ chối khi cô giáo chỉ định

C. Xung phong tham gia và vận động các bạn tham gia

D. Lờ đi, coi như không biết.

Đáp án: C

Câu 30. Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có

A. Mục đích      B. Lợi ích

C. Lợi nhuận      D. Thu nhập

Đáp án: A

Câu 31. Hành động lịch sử đầu tiên của con người là

A. Sản xuất tư liệu cần thiết cho đời sống

B. Trao đổi kinh nghiệm sản xuất

C. Giao lưu buôn bán

D. Xây dựng nhà để ở

Đáp án: A

Câu 32. Lịch sử phát triển của xã hội là lịch sử của con người hoạt động theo

A. Mục đích      B. Khả năng

C. Văn hóa      D. Truyền thống

Đáp án: A

Câu 33. Xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện là mục tiêu cao cả của

A. Chủ nghĩa xã hội

B. Chủ nghĩa tư bản

C. Chủ nghĩa không tưởng

D. Chủ nghĩa thực dân

Đáp án: A

Câu 34. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn được tự do…” là thể hiện mục tiêu xây dựng

A. Chủ nghĩa xã hội

B. Con người mới

C. Tư tưởng mới

D. Văn hóa mới

Đáp án: A

Câu 35. Con người là chủ thể lịch sử nên con người cần được tôn trọng và đảm bảo các

A. Quyền chính đáng

B. Quyền ưu tiên

C. Quyền bình đẳng

D. Quyền mưu cầu lợi ích

Đáp án: A

Câu 36. Nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để

A. Cải tạo xã hội

B. Xây dựng xã hội

C. Cải tạo con người

D. Xây dựng văn hóa

Đáp án: A

Câu 37. Con người là mục tiêu phát triển của xã hội nên con người cần được

A. Bảo vệ      B. Chăm sóc

C. Tự do      D. Hoàn thiện

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 có đáp án, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học