Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1)Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1)

Câu 1: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

Quảng cáo

A. Của nhân dân lao động

B. Của tất cả mọi người trong xã hội

C. Của những người lãnh đạo

D. Của giai cấp công nhân

Đáp án: A

Câu 2: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

A. Rộng rãi nhất và triệt để nhất

B. Tuyệt đối nhất

Quảng cáo

C. Hoàn bị nhất

D. Phổ biến nhất trong lịch sử

Đáp án: A

Câu 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

A. Đạo đức      B. Pháp luật

C. Phong tục      D. Truyền thống

Đáp án: B

Câu 4: Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

A. Quyền bình đẳng nam nữ

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Quảng cáo

C. Quyền tự do kinh doanh

D. Quyền tự do lựa chọn nơi ở và làm việc

Đáp án: B

Câu 5: Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

A. Quyền sáng tác văn học

B. Quyền bình đẳng nam nữ

C. Quyền tự do báo chí

D. Quyền lao động

Đáp án: C

Câu 6: Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Kinh tế      B. Văn hóa

C. Chính trị      D. Xã hội

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 7: Quyền phê bình văn học thể hiện dân chủ trong lĩnh vực

A. Văn hóa      B. Giáo dục

C. Chính trị      D. Xã hội

Đáp án: A

Câu 8: Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

A. Quyền được thông tin

B. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước

D. Quyền khiếu nại

Đáp án: B

Câu 9: Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước

B. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

C. Công dân có quyền quyết định mọi vấn đề chung của Nhà nước

D. Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

Đáp án: C

Câu 10: Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

A. Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao động

B. Quyền được hưởng lợi ích từ sáng tạo nghệ thuật của mình

C. Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước

D. Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí

Đáp án: B

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A A B B C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án D A B C B

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K cho teen 2k3 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11