Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 1)Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 1)

Câu 1: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Quảng cáo

A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

B. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

C. Nền quốc phòng và an ninh nhân dân

D. Nền quốc phòng khu vực

Đáp án: A

Câu 2: Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là

A. Đảng và Nhà nước

B. Toàn dân

Quảng cáo

C. Đảng, Nhà nước và nhân dân

D. Quân đội nhân dân, công an nhân dân

Đáp án: D

Câu 3: Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của

A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh

B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

C. Lực lượng quốc phòng an ninh

D. Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân

Quảng cáo

Đáp án: A

Câu 4: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của

A. Công an nhân dân

B. Quân đội nhân dân

C. Toàn dân

D. Công dân

Đáp án: C

Câu 5: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách?

A. Dân số

B. Văn hóa

C. Quốc phòng và an ninh

D. Đối ngoại

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 6: nội dung nào dưới đây đúng khi nói về sức mạnh dân tộc?

A. Sức mạnh của văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc

B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ

C. Sức mạnh của hệ thống chính trị

D. Sức mạnh của quân sự

Đáp án: A

Câu 7: Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là ?

A. Sức mạnh dân tộc

B. Sức mạnh thời đại

C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước

D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh

Đáp án: A

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án A D A C C A A

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Tham gia nhóm học tập VietJack trên facebook, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Giáo dục công dân 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.