Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 (có đáp án): Chính sách quốc phòng an ninh (phần 1)Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 (có đáp án): Chính sách quốc phòng an ninh (phần 1)

Câu 1: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Quảng cáo

A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

B. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

C. Nền quốc phòng và an ninh nhân dân

D. Nền quốc phòng khu vực

Đáp án: A

Câu 2: Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là

A. Đảng và Nhà nước

B. Toàn dân

Quảng cáo

C. Đảng, Nhà nước và nhân dân

D. Quân đội nhân dân, công an nhân dân

Đáp án: D

Câu 3: Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của

A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh

B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

C. Lực lượng quốc phòng an ninh

D. Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân

Quảng cáo

Đáp án: A

Câu 4: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của

A. Công an nhân dân

B. Quân đội nhân dân

C. Toàn dân

D. Công dân

Đáp án: C

Câu 5: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách?

A. Dân số

B. Văn hóa

C. Quốc phòng và an ninh

D. Đối ngoại

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 6: nội dung nào dưới đây đúng khi nói về sức mạnh dân tộc?

A. Sức mạnh của văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc

B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ

C. Sức mạnh của hệ thống chính trị

D. Sức mạnh của quân sự

Đáp án: A

Câu 7: Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là ?

A. Sức mạnh dân tộc

B. Sức mạnh thời đại

C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước

D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11