Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2)Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2)

Câu 11: Ở trường hợp cung – cầu nào dưới đây thì người sản xuất bị thiệt hại?

Quảng cáo

A. Cung = cầu       B. Cung > cầu

C. Cung < cầu      D. Cung ≤ cầu

Đáp án: B

Câu 12: Giả sử cầu về lượng bia trong dịp Tết Nguyên đán là 12 triệu lít, cung về lượng bia là 15 triệu lít. Số liệu trên phản ánh

A. Cung = cầu       B. Cung > cầu

C. Cung < cầu      D. Cung ≤ cầu

Đáp án: B

Quảng cáo

Cầu 13: Cung – cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào dưới đây?

A. Người sản xuất      B. Giá cả

C. Hàng hóa       D. Tiền tệ

Đáp án: B

Câu 14: Phương án nào dưới đây là đúng?

A. Giá cả tăng do cung < cầu

B. Giá cả tăng do cung > cầu

C. Giá cả tăng do cung = cầu

D. Giá cả tăng do cung ≤ cầu

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 15: Thực chất của quan hệ cung – cầu là mối quan hệ giữa các chủ thể nào dưới đây?

A. Nhà nước với doanh nghiệp

B. Người sản xuất với người tiêu dùng

C. Người kinh doanh với Nhà nước

D. Doanh nghiệp với doanh nghiệp

Đáp án: B

Câu 16: Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông, yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo?

A. Cạnh tranh      B. Giá trị

C. Giá trị sử dụng      D. Giá cả

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 17: Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch cung cấp cho thị trường, hiện nay giá của các loại rau sạch đều tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Theo em, nên làm theo ý kiến của ai để gia đình H có them lợi nhuận?

A. Mẹ H      B. Bố H

C. Chị H      D. Mẹ H và chị H

Đáp án: B

Câu 18: Biều hiện nào dưới đây không phải là cầu?

A. Anh Nam mua một chiếc xe máy bằng hình thức trả góp

B. Bạn Lan đi siêu thị mua hàng thanh toán hết 500.000đ

C. Bác Hùng có nhu cầu mua ô tô nhưng không đủ tiền

D. Chị Mai cần mua một chiếc xe đạp điện với giá 15 triệu đồng

Đáp án: C

Câu 19: Chủ thể nào dưới đây cần vận dụng quan hẹ cung – cầu bằng cách điều tiết các trường hợp cung – cầu trên thị trường thông qua các giải pháp thích hợp ?

A. Người sản xuất      B. Người tiêu dùng

C. Nhà nước      D. Nhân dân

Đáp án: C

Câu 20: Những chủ thể nào dưới đây cần vận dụng quan hệ cung – cầu?

A. Nhà nước, người sản xuất, người tiêu dùng

B. Nhà nước, mọi công dân, mọi doanh nghiệp

C. Mọi tầng lớp nhân dân và các công ty sản xuất

D. Mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Đáp án: A

Câu 21: Chủ thể nào dưới đây vận dụng quan hệ cung – cầu bằng cách ra các quyết định mở rộng hay thu hẹp việc sản xuất kinh doanh?

A. Người sản xuất      B. Người tiêu dùng

C. Nhà nước      D. Nhân dân

Đáp án: A

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án B B B A B
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án D B C C A
Câu 21
Đáp án A

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K cho teen 2k3 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11