Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 (có đáp án): Các bằng chứng tiến hóa (Phần 2)Với bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn trắc nghiệm Sinh học 12.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 (có đáp án): Các bằng chứng tiến hóa (Phần 2)

Câu 11: Ví dụ nào sau đây là ví dụ cơ quan tương đồng?

Quảng cáo

A. Đuôi cá mập và đuôi cá voi.

B. Vòi voi và vòi bạch tuộc.

C. Ngà voi và sừng tê giác.

D. Cánh dơi và tay người.

Đáp án: D

Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

Ví dụ về cơ quan tuơng đồng là D, đều là chi trước của thú.

A: cá mập thuộc lớp cá, cá voi thuộc lớp thú

B: Vòi voi là mũi của con voi

C: ngà voi là răng của voi, sừng tê giác có nguồn gốc biểu bì

Câu 12: Xét các cặp cơ quan sau đây:

(1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người

(2) Gai xương rồng và lá cây mía

(3) Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp

(4) Mang cá và mang tôm

Quảng cáo

Các cặp cơ quan tương đồng là

A. (1), (2), (3)     B. (2),(3),(4).

C. (1),(2).     D. (1), (2), (4).

Đáp án: C

Các cặp cơ quan tương đồng là: (1),(2)

(3),(4) là cơ quan tương tự

Câu 13: Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự?

A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của mèo

B. Xương cùng và ruột thừa của người

C. Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng.

D. Cánh chim và cánh côn trùng

Đáp án: D

Cơ quan tương tự là các cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng cùng thực hiện 1 chức năng

Ví dụ D là cơ quan tương tư: cánh chim có nguồn gốc từ chi trước, cánh côn trùng có nguồn gốc biểu bì

A,C là cơ quan tương đồng

B là cơ quan thoái hoá

Câu 14: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan t ương đ ồ ng:

A. Chân chuột chũi và chân dế chũi

B. Vây cá mập và cánh bướm

C. Mang cá và mang tôm

D. Tay ngư ời và vây cá voi

Đáp án: D

Tay ngư ời và vây cá voi là cơ quan nào dưới đây là cơ quan t ương đ ồ ng.

Câu 15: Khi nói về bằng chứng giải phẫu học so sánh, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cơ quan t ương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu t ạo.

B. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc.

C. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau.

Quảng cáo

D. Cơ quan thoái hoá cũng là cơ quan t ương đồng.

Đáp án: C

Khi nói về bằng chứng giải phẫu học so sánh, phát biểu sai là cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau.

Câu 16: Các nghiên cứu về giải phẫu cho thấy có nhiều loài sinh vật có nguồn gốc khác nhau và thuộc các bậc phân loại khác nhau nhưng do sống trong cùng mội môi trường nên đ ược chọn lọc t ự nhiên tích lũy các biến d ị theo một hướng. Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hóa của sinh vật theo xu hướng đó:

A. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy.

B. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân

C. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

D. Gai xương r ồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá

Đáp án: B

Các nghiên cứu về giải phẫu cho thấy có nhiều loài sinh vật có nguồn gốc khác nhau và thuộc các bậc phân loại khác nhau nhưng do sống trong cùng mội môi trường nên đ ược chọn lọc t ự nhiên tích lũy các biến d ị theo một hướng. Bằng chứng phản ánh sự tiến hóa của sinh vật theo xu hướng đó:

B. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân

Câu 17: Các cơ quan thoái hoá là cơ quan

A. phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

B. thay đ ổ i cấu t ạo phù hợp vớ i chức năng mới

C. thay đổ i cấu t ạo

D. biến mất hoàn toàn

Đáp án: A

Các cơ quan thoái hoá là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

Câu 18: Các cơ quan tương t ự được hình thành ở các loài khác nhau là do:

A. Các loài được hưởng cùng 1 loạ i gen t ừ loài tổ tiên

B. Các loài sống trong điều kiệ n số ng giố ng nhau

Quảng cáo

C. Đột biến đã tạo ra các gen tương t ự nhau ở các loài có cách số ng giố ng nhau

D. Chọ n lọ c t ự nhiên đã duy trì các gen tương t ự nhau ở các loài khác nhau

Đáp án: B

Các cơ quan tương t ự được hình thành ở các loài khác nhau là do: Các loài sống trong điều kiệ n sống giố ng nhau

Câu 19: Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới:

A. Bằng chứng phôi sinh học.

B. Bằng chứng giải phẫu so sánh.

C. Bằng chứng sinh học phân tử.

D. Bằng chứng tế bào học.

Đáp án: B

Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới: bằng chứng giải phẫu so sánh.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên