Động từ bất qui tắc Beseech trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Beseech trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Beseech

  • Cầu khẩn, van xin

Cách chia động từ bất qui tắc Beseech

Động từ nguyên thể Beseech
Quá khứ Besought/Beseeched
Quá khứ phân từ Besought/Beseeched
Ngôi thứ ba số ít Beseeches
Hiện tại phân từ/Danh động từ Beseeching
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp