Động từ bất qui tắc Fordo trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Fordo trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Fordo

  • Giết, khử

Cách chia động từ bất qui tắc Fordo

Động từ nguyên thể Fordo
Quá khứ Fordid
Quá khứ phân từ Fordone
Ngôi thứ ba số ít Fordoes
Hiện tại phân từ/Danh động từ Fordoing
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp