Động từ bất qui tắc Foreknow trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Foreknow trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Foreknow

  • Biết trước

Cách chia động từ bất qui tắc Foreknow

Động từ nguyên thể Foreknow
Quá khứ Foreknew
Quá khứ phân từ Foreknown
Ngôi thứ ba số ít Foreknows
Hiện tại phân từ/Danh động từ Foreknowing
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp