Động từ bất qui tắc Hand-feed trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Hand-feed trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Hand-feed

  • Cho động vật ăn (bằng tay)

Cách chia động từ bất qui tắc Hand-feed

Động từ nguyên thể Hand-feed
Quá khứ Hand-fed
Quá khứ phân từ Hand-fed
Ngôi thứ ba số ít Hand-feeds
Hiện tại phân từ/Danh động từ Hand-feeding
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp