Động từ bất qui tắc Intercut trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Intercut trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Intercut

  • (điện ảnh) xen cảnh

Cách chia động từ bất qui tắc Intercut

Động từ nguyên thể Intercut
Quá khứ Intercut
Quá khứ phân từ Intercut
Ngôi thứ ba số ít Intercuts
Hiện tại phân từ/Danh động từ Intercutting
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp