Động từ bất qui tắc Lie trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Lie trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Lie

  • Nằm, nằm nghỉ

Cách chia động từ bất qui tắc Lie

Động từ nguyên thể Lie
Quá khứ Lay
Quá khứ phân từ Lain
Ngôi thứ ba số ít Lies
Hiện tại phân từ/Danh động từ Lying
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp