Động từ bất qui tắc Lip-read trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Lip-read trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Lip-read

  • Hiểu bằng cách ra hiệu môi

Cách chia động từ bất qui tắc Lip-read

Động từ nguyên thể Lip-read
Quá khứ Lip-read
Quá khứ phân từ Lip-read
Ngôi thứ ba số ít Lip-reads
Hiện tại phân từ/Danh động từ Lip-reading
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp