Động từ bất qui tắc Miscast trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Miscast trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Miscast

  • Phân công (diễn viên) đóng vai không thích hợp

  • Chọn vai đóng không thích hợp

Cách chia động từ bất qui tắc Miscast

Động từ nguyên thể Miscast
Quá khứ Miscast
Quá khứ phân từ Miscast
Ngôi thứ ba số ít Miscasts
Hiện tại phân từ/Danh động từ Miscasting
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp