Động từ bất qui tắc Misswear trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Misswear trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Misswear

  • Tuyên thệ sai lầm

Cách chia động từ bất qui tắc Misswear

Động từ nguyên thể Misswear
Quá khứ Misswore
Quá khứ phân từ Missworn
Ngôi thứ ba số ít Misswears
Hiện tại phân từ/Danh động từ Misswearing
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp