Động từ bất qui tắc Misteach trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Misteach trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Misteach

  • Dạy sai, hướng dẫn sai

Cách chia động từ bất qui tắc Misteach

Động từ nguyên thể Misteach
Quá khứ Mistaught
Quá khứ phân từ Mistaught
Ngôi thứ ba số ít Misteaches
Hiện tại phân từ/Danh động từ Misteaching
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp