Động từ bất qui tắc Outdraw trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Outdraw trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Outdraw

  • Có sức thu hút mạnh hơn

Cách chia động từ bất qui tắc Outdraw

Động từ nguyên thể Outdraw
Quá khứ Outdrew
Quá khứ phân từ Outdrawn
Ngôi thứ ba số ít Outdraws
Hiện tại phân từ/Danh động từ Outdrawing
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp