Động từ bất qui tắc Outgrow trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Outgrow trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Outgrow

  • Mọc nhanh hơn, phát triển nhanh hơn

Cách chia động từ bất qui tắc Outgrow

Động từ nguyên thể Outgrow
Quá khứ Outgrew
Quá khứ phân từ Outgrown
Ngôi thứ ba số ít Outgrows
Hiện tại phân từ/Danh động từ Outgrowing
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp