Động từ bất qui tắc Overrun trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Overrun trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Overrun

  • Chạy vượt quá

Cách chia động từ bất qui tắc Overrun

Động từ nguyên thể Overrun
Quá khứ Overran
Quá khứ phân từ Overrun
Ngôi thứ ba số ít Overruns
Hiện tại phân từ/Danh động từ Overrunning
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp