Động từ bất qui tắc Prepay trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Prepay trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Prepay

  • Trả trước

Cách chia động từ bất qui tắc Prepay

Động từ nguyên thể Prepay
Quá khứ Prepaid
Quá khứ phân từ Prepaid
Ngôi thứ ba số ít Prepays
Hiện tại phân từ/Danh động từ Prepaying
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp