Động từ bất qui tắc Rewin trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Rewin trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Rewin

  • Lại thắng, thắng thêm lần nữa

Cách chia động từ bất qui tắc Rewin

Động từ nguyên thể Rewin
Quá khứ Rewon
Quá khứ phân từ Rewon
Ngôi thứ ba số ít Rewins
Hiện tại phân từ/Danh động từ Rewinning
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp