Động từ bất qui tắc Rewind trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Rewind trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Rewind

  • Cuốn lại (dây, phim...)

  • Lên dây lại (đồng hồ...)

Cách chia động từ bất qui tắc Rewind

Động từ nguyên thể Rewind
Quá khứ Rewound
Quá khứ phân từ Rewound
Ngôi thứ ba số ít Rewinds
Hiện tại phân từ/Danh động từ Rewinding
Quảng cáo

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp